CornSTART

Силно концентриран листен тор за корекция на състоянието на изхранване и балансиране на фосфорния и цинков дефицит преди всичко при ранните листни фази на чувствителни култури като царевица, картофи, лен, бобови и поддържане на добива и качеството на зърното при зърнените култури.Corn START Bulgaria 02.png

 

Основни култури: Царевица, Картофи, Боб, Грах, Лен

Състав: N 3% (46 g/l течна форма), P2O5 26% (400 g/l водоразтворим), Zn 10% (155 g/l водоразтворим)

 

Брошура:  Icon Изтегли (1,0 MB)

Етикет:  Icon Изтегли (1,0 MB)

 

ПРЕДИМСТВА

  • Служи за отстраняване на остър дефицит на P и Zn в случай на временно ограничен прием на хранителни вещества от почвата.
  • Влияе положително върху метаболизма на растенията и образуването на полезни елементи.
  • Дава възможност за икономична и целенасочена апликация на хранителни вещества и същевременно за максимално използване на основното хранене от почвата.
  • Приложението ограничава въздействието на стреса от неблагоприятни условия (стрес – хербициден, температурен, воден, неподходящо pH).
  • Фосфорът и цинкът имат ограничена подвижност в почвата, което се затруднява допълнително и от неблагоприятни условия. Листното приложение осигурява интензивното им усвояване.
  • Оптимизира растежа и виталността на растенията още от най-ранна фаза на растеж.
  • Ускорява регенерацията на растението след неблагоприятни условия, фитотоксичност или механично увреждане.