OilSTART NG

OilSTART NG е концентрат от хранителни вещества в перфектно съчетание, за подкрепа на растежа и фотосинтезата на различни култури като маслодайна рапица, слънчоглед. Той е предназначен основно за почви с недостиг на сяра. Модерната му течна съставка осигурява добра течливост, което дава възможност за лесно приложение под формата на спрей и добра способност за смесване с препарати за растителна защита. Съдържащите се хумусни вещества (лигносулфонати) изпълняват ролята на хелати, като по този начин насърчават усвояване на хранителните вещества чрез листните тъкани, предотвратявайки рекристализация
и измиване (90% от прилаганите хранителни вещества се абсорбират). Може да се прилага заедно с фунгициди, инсектициди и регулатори за растеж.OilSTART BULGARIA 2017 01.png

 

Вид култура: Рапица, Цвекло, Слънчоглед, Други култури

Състав: 25 g/l B, 3 g/l M, 25 g/l N, 990 g/l SO3

 

Брошура: Icon download (3,1 MB)

Етикет:  Icon Изтегли (658,0 KB)

 

ПРЕДИМСТВА

 • Осигурява уравновесен растеж и добро здраве на растението
 • Значително намалява стреса, причинен от неблагоприятни външни условия
 • Помага на растежа и физиологичните процеси в растението
 • Отличава се с високо съдържание на сяра
 • Сярата e основен елемент за оптимално използване на
  предоставения азот необходим за създаването на протеин,
  но също и за увеличаване на количеството и качеството на
  масло при маслодайните култури
 • Задоволява повишената нужда от бор и недостига на
  молибден
 • Лигносулфонатите помагат да се подобри усвояването
  и получаването на хранителните вещества