pHAD

Омекотител за вода с по-високо ph и по-голяма твърдост

 

Основни култури: всички култури

Препоръчителна Доза:​ концентрация от 0,25%, слагайте първо продукта pHAD

Срок на приложение:​ неограничен

 

Брошура: Icon Изтегли (3,9 MB)

Етикет:  Icon Изтегли (1,1 MB)
 

 

ПРЕДИМСТВА

  • Окислява сместа за обработка и стабилизира pH-то приблизително на стойност 6–6,5, с което пречи на алкалната хидролиза на чувствителните активни вещества на пестицидите (чувствителни са сулфонилкарбамиди, пиретроиди, хлорпирифос, фенмедифам, органофосфати).
  • Елиминира по-голямата твърдост на водата като неутрализира активните катиони Ca2+, Mg2+, Fe3+, които могат да свързват молекулите на активните вещества и да причиняват трайно деактивиране (чувствителни са глифосфатите и феноксикиселините MCPA, MCPP, 2,4-D, дикамба).
  • Подпомага за стабилността на разтвора и на неговата хомогенност. Подобрява капковия спектър (особено дела на капките в диапазона 250–400 μm).
  • Подобрява съвместимостта най-вече при прахообразните формули на препаратите.
  • Подпомага абсорбирането на активните вещества в растението.

pHAD Bulgaria 01.png